هنر اسلامی (نقاشی به روی کوزه، کاسه، قدح و غیره)

هنر اسلامی (نقاشی به روی کوزه، کاسه، قدح و غیره)     بر طبق شواهد تاریخی درمیابیم که اعراب هیچگونه سنت مستقلی در تصویرنگاری نداشتند؛ و چنین مینماید که علاقه ی آنان به نقاشی و تذهیب کاری کتاب احتمالا به طور تصادفی و به عنوان محصول جنبی تلاشهای آنها در عرصه ی ترجمه و نسخه برداری از متن های مصور علمی یونانی پدید آمده و تکامل یافته باشد. در برخی از کهن ترین نسخه های…

ادامه مطلب