استاد علی مطیع- نقاش و نگارگر معاصر (1295-1387)

استاد علی مطیع- نقاش و نگارگر معاصر در سال 1295 در تهران با به عرصه ی وجود نهاد. پدرش مردی فرهیخته و یک روحانی بود و همین باعث شد تا او از تربیت والایی برخوردار شود. مکتبی را که وی در نقاشی پایه گذاری کرد “مکتب ایرانشهر” نام دارد که هنوزه پیروان زیادی در ایران و بین نگارگران دارد.

ادامه مطلب

استاد محمد حسن خان نقاش باشی (قرن سیزده – مقارن با عصر قاجار)

استاد محمد حسن خان نقاش باشی استاد مسلم نقاشی دوران قاجار کسی است که امروز قصد داریم به سرگذشتش بپردازیم: محمدحسن خان افشار نقاش و مُذهب و قلمدان نگار ايراني سده سيزدهم هجري است. در عهد فتحعلي شاه و محمدشاه و ناصرالدين شاه قاجار مي زيست و از آن دربار لقب «نقاش باشي» گرفت. سال تولد او مشخص نيست و از چگونگي زندگي اش نيز اطلاع كمي داريم. او به طايفه معروف افشار در اروميه…

ادامه مطلب