شال و روسری

نمایش یک نتیجه

در این دسته که خود شامل دو دسته میشود انواع شال و روسری زنانه همگی با طرحهای اصیل ایرانی، مینیاتور، تذهیب و نگارگری به فروش میرسند.

شال زنانه با طرح حوض نقاشی
حراج!
شال زنانه با طرح ساقی
حراج!

شال زنانه با طرح ساقی

,

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

شال زنانه با طرح شکارگاه
حراج!
شال زنانه با طرح شمسه
حراج!

شال زنانه با طرح شمسه

,

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

شال زنانه با طرح گل تن
حراج!

شال زنانه با طرح گل تن

,

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

شال زنانه با طرح گل و مرغ(1)
حراج!
شال زنانه با طرح لیلی و مجنون
حراج!
شال زنانه با طرح محفل
حراج!

شال زنانه با طرح محفل

,

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

حراج!

شال زنانه با طرح مطربا

,

۷۵,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

شال زنانه با طرح گل و مرغ (2)
حراج!